مرور: بازی Darksburg

این اوخر ساخت بازی‌های روگ‌لایک بسیار رایج است که بازی Darksburg از همین سبک بازیهاست و هر چند وقت یک…